Skäms inte.....

 
 
 
Skäms aldrig över din muslimska identitet älskade syster och respekterade broder! 

En syster som nu studerar på högskola vill dela med sig av en erfarenhet. I hennes utbildning ingår det mycket grupparbeten. Systern ifråga var först en aning försiktig med tanke på att hon bär niqab och att det anses vara främmande på högskola/universitet. Hon ställdes inför dilemmat om hon skulle vara ärlig och säga rakt ut att hon ska gå och be förmiddagsbönen eller om hon bara skulle säga "jag kommer strax tillbaka". 

Subhanallah, kort därefter så träffades studiegruppen och de försökte vara effektiva i sitt arbete och frågade varje enskild student när den ville ha rast. När systern fick frågan svarade hon " Jag vill ta min rast den tiden för då behöver jag be". 

Sagt och gjort, hädanefter bestämde de andra i studiegruppen att de alltid ska ha rast vid den tiden, då kunde systern be och alla andra ta sin rast. 

Dyrbara syskon, tänk aldrig på hur stort ditt "problem" eller "dilemma" är. Tvärtom! Tänk på hur stor och mäktig din skapare är. Sätt din fulla tillit till Honom och du kommer bli välsignad med en väg ut ur din prövning....

Var uppmärksam!

 
 
 
Den senaste tiden har det uppmärksammats flera fall där muslimska beslöjade kvinnor blivit utsatta för fysiska överfall. 

Diskussionerna har varit flera om hur man ska göra. Du som bevittnar ett överfall, ska du titta på eller ingripa? 

Det många faktiskt glömmer är att de flesta överfall sker på allmänna platser (bussen, tåget, sjukhus, ute på stan, affären etc.) och där finns det medmänniskor. Och INGEN ingriper (oftast). Hade vi tagit vårt ansvar som medmänniskor och sagt ifrån om vi ser någon orättvisa, skulle Sverige se annorlunda ut idag. 

Säg ifrån, oftast hakar resten av "publiken" på, men det är ingen som vågar ta första steget...

Ta ditt ansvar som medmänniska! Idag är det en annan individ som behöver dig, imorgon kan du behöva någons stöd.
 

Löften

 
 
Lita aldrig på en människa som valt att bryta löften han/hon svurit inför Allah. Om personen inte har skam i kroppen och fruktan för Allahs straff att hålla sin ed inför Skaparen själv, kan du vänta att nästa gång är det din tur att bli sviken...

Må Allah skydda oss, amin!
 

Min syster....

 
 
 
Med detta inlägg vill jag lyfta upp dig min kära syster. Du är en kvinna, och tyvärr så klampas det ofta på kvinnan. Hon passar inte in vart hon än vänder sig. I detta moderna samhälle duger hon endast till huruvida om hon tillfredsställer den vite mannens sexuella dreggliga lust som yttrar sig i det han ser, och detta enbart baserat på hennes utseende. Är hennes midja tillräckligt smal och höfter lagomt breda för att inte tala om huruvida hur hennes hylla ser ut. 

Nej, att kvinnan ska få bli igenkänd för sitt intellekt och för sin handlingskraftiga sida duger inte tillräckligt till. 

Tyvärr så händer det även att vi muslimska kvinnor blir fråntagna våra rättigheter av våra muslimska bröder. De lever i en påhittad bubbla med en ännu mer skev kvinnosyn som inte alls platsar i islam. 

Med islam fick kvinnan rättigheter. Med islam fick kvinnan en röst. Med islam fick kvinnan ett värde. Med islam kom uppmaningen att ta hand om kvinnan. Vår ädle profet Mohammed frid vare över honom säger i ett av hans sista uttalande till männen, innan han lämnade livet på jorden "Den bäste av er är den som är god mot sin hustru". 

Till skillnad från andra religioner så står jag och mannen inför vår skapare lika. Han har inget försprång till paradiset för att han är av det andra könet. Så min syster, gör dig själv en tjänst. Förvänta dig inte dina rättigheter av obildade människor. Ta ditt eget ansvar, utbilda dig i din religion och se till vilket värde du faktiskt har!

Lär känna dina rättigheter och skyldigheter och ge dig själv en klapp på axeln! 

#stay #strong #sister